Poseta sajmu tehnike i tehnologije

Poseta sajmu tehnike i tehnologije

Na sajmu tehnike i tehnologije u Beogradu smo imali prilike da razgovaramo sa kompanijama iz Srbije i regiona koji u procesu automatizacije proizvodnje koriste robote, a sve sa ciljem da što realnije SKA analizom definišemo znanja i veštine koje oni traže od svojih zaposlenih. Na osnovu zaključaka profesori tehničke škole će unaprediti kurilulum robotike, a…

Robotic curiculum development – drugi sastanak u Đenovi

Robotic curiculum development – drugi sastanak u Đenovi

Škola robotike iz Đenove je od 15 do 19.04.2024. godine domaćin druge edukacije u okviru projekta  Robotic curiculum development – Erasmus + program Key action 2: small scale partnership project No 2022-2-PC01-KA210-VET-000097484 Predstavnici UG Osveženja, kao partneri na projektu, su ovom prilikom istražili potrebe privrede u Italiji u domenu robotike, a takođe i dopunili svoje istraživanje…

Inicijalni sastanak u Staroj Zagori na projektu UNI HELTH

Inicijalni sastanak u Staroj Zagori na projektu UNI HELTH

25-26.01.2024. održan je inicijalni sastanak na projektu UNI HEALTH u Staroj Zagori u Bugarskoj. Na ovom sastanku krenulo se sa planiranjem prvih aktivnosti na razvoju zajedničkih obrazovnih programa u područjima zdravstvene i sportske kulture, planiranju pilot treninga i letnjih škola, te izgradnji međuinstitucionalne mreže saradnika. Projekat UNI HEALTH -Academic partnership for health improvement of youth…

Tehnička škola u saradnji sa Udruženjem građana Osveženje sprovodi Erasmus projekat “Robotics Curriculum Development”

Tehnička škola u saradnji sa Udruženjem građana Osveženje sprovodi Erasmus projekat “Robotics Curriculum Development”

U okviru istog je bila domaćin gostima iz Italije, pod vođstvom partnerske organizacije “Scuola di Robotica iz Đenove”. Petoro nastavnika i petoro učenika, iz škola iz Đenove i Milana, boravilo je u Pirotu. U ponedeljak, 6. novembra, održana je konferencija povodom otvaranja projektnih aktivnosti, na kojoj su bili prisutni predstavnici lokalne samouprave, predstavnici Tigar Tyres-a, kao i Udruženja građana Osveženje. Na konferenciji su predstavnici Tehničke škole prisutnima predstavili školu,…

End of content

End of content