CAST

CApacity building for success- foSTering youth professional realization and employabilty.

Upoznajte se sa našim uslugama karijernog vođenja i savetovanja.

KARIJERNO INFORMISANJE

Ovaj paket usluga usmeren je na mlade koji se odlučuju za buduću karijeru, biraju svoje zanimanje i donose ovu važnu odluku za budućnost.  Kroz ovaj set usluga pomažemo mladima dа identifikuju sopstvene sposobnosti, kompetencije i interese, dа donesu odluke koje se tiču njihovog obrаzovаnjа, osposobljаvаnjа i profesije.Ove usluge sprovodimo u našem centru, struktuiranim povezivanjem svih institucija koje se bave karijernim savetovanjem na lokalnom nivou i kombinujući sve usluge u našem centru.

PUTOKAZ DO FAKULTETA

KARIJERNO INFORMISANJE

Informisanje mladih o mogućnostima za nastavak obrazovanja, kao i o ponudi visokoškolskih ustanova u Srbiji.

Sve informacije važne za buduće studente će biti na raspolaganju u našem centru: mogućnosti za dalje obrazovanje, uslovi upisa i studiranja (smerovima, trajanje, kurikulumi) na konkretnim fakultetima, stipendije, smeštaj studenata u studentskim domovima, kao i informacije o perspektivama, trendovima i mogućnostima za zapošljavanje za konkretna zanimanja na odabranim fakultetima.

PUTOKAZ DO SREDNJE ŠKOLE

KARIJERNO INFORMISANJE

Informisanje mladih o mogučnostima za nastavak školovanja, kao i o ponudi srednjih škola u Pirotu, kroz grupno informisanje i  individualne susrete.

Razvili smo detaljan opis profila zanimanja za koje srednje škole u Pirotu školuju kadar. U našem centru, kako mladi, tako i njihovi roditelji, mogu dobiti sve neophodne informacije, kako o samom zanimanju i potrebnim veštinama i osobinama za rad u odredjenoj struci, tako i o uslovima upisa i školovanja u određenim školama, kako bi im odluka o izboru škole bila olakšana. 

UPOZNAJ ZANIMANJE

KARIJERNO INFORMISANJE

Saznaj koje je zanimanje idealno za tebe!U današnje vreme kada je reč o izboru zanimanja više ništa nije konačno! Postoji veliki broj zanimanja, a svakog dana nastaju nove pozicije i delatnosti o kojima se do pre par godina nije ni sanjalo, dok neke tradicionalne iščezavaju i padaju u zaborav. Ovo je čest slučaj u uslužnim delatnostima i polju tehnologije.

Zato se nikako nemojte ograničavati isključivo na jednu poziciju i jedno zanimanje. Nikada ne znate u kom pravcu će vas život  povesti.

USLUGE ZA POSLODAVCE

Ovaj paket usluga usmeren je za poslodavce koji su u potrazi za kvalifikovanim i kompetentnim radnicima i za unapređenje biznisa

POMOĆ PRI RAZVIJANJU PROGRAMA OBUKA

USLUGE ZA POSLODAVCE

Ova usluga je zasnovana na SKA analizama. Ska analiza je analiza određenog zanimanja kojom se dobija profil kompetencija koji može poslužiti u procesu odabira odgovarajućih kandidata, ali i kao osnova za kreiranje specifičnih programa obuka. U procesu ska analize naši stručnjaci imaju jasan pogled strukture zanimanja i stalnu komunikaciju sa radnicima i menadžmentom, tako da mogu dati dragocene smernice u procesu razvijanja obuke.

POMOĆ PRI PISANJU PROJEKATA

USLUGE ZA POSLODAVCE

Sigurno ste u medijima mnogo puta čuli „projekat je finansirala…” ili „projekat je realizovan uz pomoć…”. Za sve Vas koji ste poželeli da i vaš projekat neko finansira, pripremili smo seriju korisnih saveta koji će vam približiti pojam „predlog projekta” i nudimo vam pomoć u pisanju istog.

Kvalitetan projekat i/ili poslovni–business plan neophodni su prilikom započinjanja svakog novog posla ili proširenja i unapređenja postojećih poslovnih aktivnosti, kao i prilikom podnošenja kreditnih zahteva ili traženja sredstava koje nude nebankarske finansijske institucije (domaći i strani fondovi, fondovi evropske unije i dr.).

ORGANIZACIJA TRENINGA ZA MENTORE U KOMPANIJAMA

USLUGE ZA POSLODAVCE

Ova usluga je zasnovana na SKA analizama. Ska analiza je analiza određenog zanimanja kojom se dobija profil kompetencija koji može poslužiti u procesu odabira odgovarajućih kandidata, ali i kao osnova za kreiranje specifičnih programa obuka. U procesu ska analize naši stručnjaci imaju jasan pogled strukture zanimanja i stalnu komunikaciju sa radnicima i menadžmentom, tako da mogu dati dragocene smernice u procesu razvijanja obuke.

AKTIVNO TRAŽENJE POSLA

Ovaj paket usluga namenjen je mladim ljudima koji su u potrazi za poslom. Kroz ovaj paket usluga mladi će dobiti sve informacije koje su im neophodne na putu do posla, obuke koje će povećati njihove kompetencije za izlazak na tržište rada, kao i povezivanje sa potencijalnim poslodavcima ili pružaocima obuka.  

INFORMIŠI SE

AKTIVNO TRAŽENJE POSLA

Kako je Job info centar spona i zajednička tačka kompanijama, gradskoj upravi, školama i NSZ, u prilici smo da prepoznamo potrebe i mogućnosti za dalji razvoj radne snage. Pored informacija o dostupnim metodama podrške za nezaposlene, od strane svih navedenih strana, nezaposleni mogu dobiti i informaciju o trenutnim mogućnostima za dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i o slobodnim mestima za različite programe obuke i prakse, slobodnim radnim mestima, kao i o budućim trendovima na lokalnom tržištu radne snage.

Svaka mlada osoba kod nas može da za sebe uradi procenu zapošljivosti.

Procena zapošljivosti je analiza usklađenosti karakteristika tražioca zaposlenja (profila kompetencija – osposobljenosti za obavljanje konkretnih poslova, očekivanja od uslova na tržištu, interesovanja i motivacije) sa zahtevima tržišta rada, njihovih prednosti i očekivanja u zavisnosti od ponude i trenutnih zahteva. Nakon ove analize lice dobija procenu mogućnosti uključivanja u određeni proces rada ili program obuke za povećanje svojih kompetencija. 

PREDSTAVI SE

AKTIVNO TRAŽENJE POSLA

Radi što boljeg pozicioniranja na tržištu rada, u našem centru su na raspolaganju i različite vrste obuka kroz koje mladi mogu da se osposobe za uspešno konkurisanje i predstavljanje poslodavcima. Na ovaj način pomažemo mladima da steknu znanja o savremenim alatima za traženje posla, uspešnom pisanju CV-a i motivacionog pisma, predstavljanju poslodavcima, načinima poslovne komunikacije i slično. Ove obuke mogu biti realizovane grupno ili individualno u zavisnosti od potreba pojedinaca.

ZAPOSLI SE

AKTIVNO TRAŽENJE POSLA

Kako je Job info centar spona i zajednička tačka kompanijama, gradskoj upravi, školama i NSZ, u prilici smo da prepoznamo potrebe i mogućnosti za dalji razvoj radne snage. Pored informacija o dostupnim metodama podrške za nezaposlene, od strane svih navedenih strana, nezaposleni mogu dobiti i informaciju o trenutnim mogućnostima za dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i o slobodnim mestima za različite programe obuke i prakse, slobodnim radnim mestima, kao i o budućim trendovima na lokalnom tržištu radne snage.

Svaka mlada osoba kod nas može da za sebe uradi procenu zapošljivosti.

Procena zapošljivosti je analiza usklađenosti karakteristika tražioca zaposlenja (profila kompetencija – osposobljenosti za obavljanje konkretnih poslova, očekivanja od uslova na tržištu, interesovanja i motivacije) sa zahtevima tržišta rada, njihovih prednosti i očekivanja u zavisnosti od ponude i trenutnih zahteva. Nakon ove analize lice dobija procenu mogućnosti uključivanja u određeni proces rada ili program obuke za povećanje svojih kompetencija. 

MOBILISANJE I SELEKCIJA KANDIDATA

Bez obzira na industriju i strukturu, ono što definiše uspeh kompanije su ljudi. Radeći zajedno sa kompanijama, Job info centar definiše profil idealnog kandidata i koristi širok spektar alata u kreiranju užeg izbora kandidata za kompanijski finalni odabir – štedeći kompaniji vreme, novac i energiju u sastavljanju tima iz snova. 

Zajedno sa kompanijama radimo na pripremi detaljne liste zaduženja za poziciju koja je predmet traženja, te kreiramo precizan profil ličnosti koji se od kvalifikovanih kandidata očekuje. Kada postignemo saglasnost oko toga šta je sve potrebno kako bi se postigli kompanijski ciljevi i prevazišli izazovi koji se mogu pojaviti, možemo preći na sledeći korak.

Sa preciznim profilom koji smo definisali u prethodnoj fazi, u mogućnosti smo da krenemo sa traženjem odgovarajućih kandidata za kompaniju. Jednako važnoje da uz pomoć naših alata možemo da identifikujemo kandidate koji se iz jednog ili drugog razloga ne uklapaju u profil. Naš humanistički pristup obezbeđuje nam da priđemo pojedincima koji su najkompetentniji za poziciju unutar kompanije, uz minimalno zalaganje ljudi iz kompanija.

Iskoristite našu bazu kandidata visokog potencijala!

U ovom koraku koristimo naš nepristrasni koncept evaluacije, tehnike vođenja intervjua po kompetencama i procenu, kako bismo utvrdili pravi potencijal i stepen uklapanja kandidata koji su prošli kroz prethodnu fazu, izdvajajući najbolje kandidate za Vas. Tokom ovih procesa, u redovnoj smo komunikaciji sa kompanijama, obezbeđujući transparetnost i ispravnost celog procesa.

– pregled biografija i motivacionih pisama

– intervju sa kandidatima

– simulirane grupne i individualne vežbe za kandidate

– preporuke najboljih kandidata

U ovom trenutku predstavljamo kompaniji uži izbor kandidata koje smo odabrali u odnosu na pitanja koja su postavljena i izazove sa kojima se suočava kompanija. Dok se predstavnici kompanije bliže upoznaju sa kandidatima iz užeg izbora, mi sada preuzimamo mesto u pozadini, pružajući kompanijama podršku u procesu dogovaranja.

Ovaj finalni korak je rešenje za brzu transformaciju novozaposlenog u funkcionalnog člana tima. Mi pomažemo odabranom kandidatu da uhvati korak, upozna se sa procesom rada i drugim članovima tima, kako bi zajedno mogli da nastave u punoj brzini. Kao i prethodna četiri koraka, i ovaj je dizajniran sa ciljem da maksimizuje efikasnost i obezbedi što bolje uklapanje novozaposlenog u poziciju.

Izaberite najboljeg kandidata za Vašu kompaniju!

Još uvek imate pitanja?

Kontaktirajte našu podršku i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku.

NAŠI SARADNICI

UG Osveženje je, do sada, kroz razne projekte, sarađivalo sa: Švajcarskim kulturnim programom za Zapadni Balkan, Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju, Ministarstvom omladine i sporta Srbije, Ministarstvom kulture Srbije, Fondom za otvoreno društvo, Odborom za građanske inicijative iz Niša, Asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije, Lokalnom samoupravom Pirot, Kancelarijom za mlade Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad, Domom kulture Pirot, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Omladinskim centrom Zaječar, UG Generatorom iz Vranja, Kultur aktivom Dresden itd. UG Osveženje je i jedan od osnivača  Asocijacije „Nezavisna kulturna scena Srbije”.

Jeadan od najvažnijih saradnika u realizaciji omladinskih aktivnosti jeste Ministarstvo omladine i sporta, uz čiju pomoć Udruženje već godinama unazad uspešno realizuje programe na teritoriji pirotske opštine.