REALIZOVANI PROJEKTI

Znanjem do posla

Program „Znanjem do posla“ je osmogodišnji partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije – osmišljen da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih. E2E okuplja ključne aktere koji se bave zapošljavanjem mladih, Vladu Srbije, privatni sektor i civilno društvo i promoviše njihovu saradnju za bolje pozicioniranje mladih na tržištu rada. Cilj je da se postigne bolja usklađenost potražnje i ponude za poslom kroz modernizaciju politika zapošljavanja mladih i razvoj specifičnih kompetencija mladih, koji ce postati kvalifikovana radna snaga koja je potrebna privatnom sektoru kroz promociju učenja na radnom mestu. Projekat se sprovodi u 8 pilot gradova u Srbiji a zasnovan je na švajcarskom modelu upravljavanja tržištem rada koji je prilagođen uslovima u našoj zemlji. Glavni cilj projekta je sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja kao i obuka na radnom mestu. Vise od 4000 korisnika je dobilo neku od usluga koje su predviđene projektom a procenat zapošljivosti nakon obuka na radnom mestu je 77%.

CAST- “CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability”

Projekat je imao za cilj smanjenje jaza između ponude i potražnje na tržištu rada jačanjem kapaciteta mladih ljudi u oblasti znanja i veština neophodnih za uspešan razvoj njihove buduće karijere. Održane su studentske razmene u Sofiji i Pirotu u okviru kojih su sprovede radionice na temu pripreme za izlazak na tržište na rada i preduzetništva. Mladi iz 8 partnerskih država su imali prilike da čuju predavanja eksperata i na interaktvian način se pripreme za potrebe tržišta rada. Vodeći partner na projektu je Fondacija za promovisanje nauke „PRONA“ iz Crne gore, dok su ostali partneri: ZENTYR ZA IZSLEDVANE I ANALISI (Bulgarska), Udruženje građana Osveženje (Srbija), Pro Global Science Association (Rumunija), DRUSTVO ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ (DIR) (Bosna I Hercegovina), QENDRA PER PROMOVIMIN E KONKURRUESHMERISE (Albanija), GAUSS INSTITUTE – FOUNDATION FOR NEW TECHNOLOGIES, INNOVATIONS (Severna Makedonija), FORTES Impresa Sociale Srl (Italija).

Hackaton

Hackaton je deo šireg projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa, koji finansijski podržava GIZ, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju. Ovaj projekat je sproveden u cilju poboljšanja života mladih u Pirotu i Kragujevcu a sprovedeno je u vidu takmicenja mladih ljudi koji imaju ideje za poboljsanje svoje lokalne zajednice. Učesnici su podeljeni u 4 grupe a nakon radionica na kojima su učili kako da predstave svoju ideju i dobiju podršku grada u tome, osmišljene su 4 ideje koje rešavaju probleme u lokalnoj zajednici koje su mladi prepoznali kao važne. Na kraju projekta održano je i takmičenje na kojem je stručni žiri odabrao jednu ideju koja je dobila finansijsku i tehničku podršku za sprovođenje i koja će najviše doprineti životu mladih u Pirotu.

Naša Zemlja

Projekat je imao za cilj da podrži i popularizuje poljoprivredu među mladima u opštini Dimitrovgrad. Učesnici su edukovani o poljoprivrednim procesima, a potom im je podeljeno 10 kompleta sadnica različitog voća. Nakon toga, tim iskusnih poljoprivrednika im je pomogao u pripremi zemlje, sadnji i brizi o sadnicama. Učesnici su imali podršku tokom čitavog procesa sadnje voća i na taj način je ovim projektom napravljen poljoprivredni kapacitet u opštini Dimitrovgrad, a to su upravo ovi mladi ljudi koji sada poseduju znanja i veštine da se bave poljoprivredom i time doprinesu razvoju svog rodnog kraja i kreiraju svoj karijerni put. će se sprovoditi u saradnji sa Organizacijom prijatelji dece iz Dimitrovgrada.

Nove Boje Babušnice

Cilj projekta je da inspiriše mlade ljude da ostanu u svom rodnom gradu čineći ga privlačnijim i dajući prostor mladim umetnicima iz opštine. Osnovci i srednjoškolci će učestvovati u umetničkim radionicama gde će izrađivati crteže, a na kraju projekta biće odabrana 3 najbolja crteža i oslikana kao murali u odabranim mestima u njihovom rodnom gradu, opštini Babušnica. Radionice vodi diplomirani renomirani umetnik Eško Kurtić iz Niša koji je ekspert iz ove oblasti a učenici imaju priliku da nau;e tehniku crtanja murala i da njihovi crteži ulepšaju njihovu okolinu. Nakon izrađenih murala biće održan i kulturno-umetnički događaj na kojem će ovi murali biti predstavljeni širem stanovništvu. Projekat finansira UNDP- United Nations Development Programme.

Pružimo ruku teže zapošljivim licima

Projekat “Pružimo ruku teže zapošljivim licima” sprovodi se u okviru projekta “Podrška Ministarstvu za rad”, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pilotiranju inovativnih rešenja za zapošljavanje. Tehničku i finansijsku podršku sprovođenju ovog projekta pruža globalni program Migracije za razvoj III koji u Srbiji sprovodi “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH” u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat je namenjen nezapošljenim licima iz teže zapošljibih kategorija u cilju podizanja njihovih kompetencija radi lakšeg uključivanja na tržište rada, unapređenja njihove zaošljivosti i ekonomskog osnaživanja. Pedeset lica je dobilo podršku u vidu karijernog savetovanja, radionica pisanja cv-ja i motivacionog pisma kao i dugoročno planiranje karijere, a petnaest lica će biti uključeno u plaćene obuke na radnom mestu.

YouthCap- „Employing Innovative tools for raising YOUTH organizations’ CAPacity and youth career development.”

YouthCap je imao za cilj uspostavljanje uspešnih modela saradnje između omladinskih organizacija, institucija, kompanija i drugih aktera u cilju podrške zapošljivosti mladih kroz razvoj njihovih veština. Projekat je podržao profesionalni razvoj mladih ljudi kroz upravljanje karijerom i izgradnju kapaciteta novih sektorskih znanja i veština.Vodeći partner na projektu je organizacija ZENTYR ZA IZSLEDVANE I ANALISI Bulgaria, dok su partneri na projektu: Udruzenje gradjana Osvezenje Serbia, Pro Global Science Association Romania, ITU Mezunlari Dernegi Turkey, a vrednost projekta je 79590.00 EUR. E-platforma za razvoj karijere mladih kao i Vodič za zapošljavanje koji će biti razvijeni na projektu dobro su osmišljeni put od škole do posla koji će pomoći omladinskim organizacijama da poboljšaju svoje performanse i mladima da se profesionalno ostvare. Na projektu ćemo izraditi obimne studije i analize o  preprekama za zapošljavanje mladih i ostvarivanje prioriteta evropske politike u ovoj oblasti. Dinamična mreža partnera i zainteresovanih strana  iz  visokog obrazovanja, javne uprave, privatnog  i civilnog sektora garantuju sinergiju strukturalnih elemenata za realizaciju projekta.

Youth initiative for the protection of European rain forest

U okviru projekta „Youth initiative for the protection of european rain forest“, koji sprovodi neformalna grupa Sentinel iz Bugarske u partnestvu sa UG Osveženje iz Pirota, grupa od 9 učenika pirotske Gimnazije u pratnji profesorke u periodu od 19. do 26. juna 2021 učestvovala je na razmeni mladih „NATURALIS“ u bugarskom gradu Koprivštica. Projekat je sproveden u okviru Erasmus + programa a tokom razmene, učesnici su povećali svoju ekološku kulturu i empatiju u skladu sa trenutnim trendovima u oblasti zaštite životne sredine i razmene zelenih praksi u Evropi. Naši učesnici su saznali više o tome kako održivo komunicirati sa okolinom, kako je razumeti i zaštititi. Upoznali su se sa kulturom i običajima svojih vršnjaka iz Rumunije, Srbije i Bugarske. Mladi su učestvovali u različitim tematskim radionicama na kojima su učili tradicionalne bugarske zanate i savremene tehnike ukrašavanja. Organizovano je nekoliko eko pešačenja tokom kojih su učesnici imali priliku za direktan kontakt sa prirodom. Svakog dana razmene obezbeđene su različite vrste neformalnih aktivnosti, igre, fizičke aktivnosti i raznovrstan kulturni program. U organizaciji koordinatora – udruženja Multi Etno Forum, gradska igra pružila je priliku mladim učesnicima da upoznaju istoriju, kulturu i način života grada domaćina – Koprivštice.