REALIZOVANI PROJEKTI

Tacoheq-Tackling COVID-19 – Challenges Aiming at Bettering the Higher Education Quality

Projekat je usmeren na pronalaženje novog pristupa profesora sa visokoobrazovnih institucija studentima, predavanjima i metodama rada, kao i evaluaciji studenata. U ovom kontekstu započet je dvadesetdvomesečni projekat sa ciljem osnaživanja univerziteta u Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji i Turskoj, sklapanjem strateških partnerstava, kako bi se prevazišle poteškoće izazvane pandemijom virusa kovid 19. Projekat je identifikovao glavne poteškoće sa kojima su se učesnici (studenti, praktikanti i administracija), sa pomenutih univerziteta, suočili u protekloj godini. Poteškoće će biti detaljno analizirane i biće napravljene preporuke za njihovo prevazilaženje. Pomenuta metodologija biće predstavljena profesorima sa srpskih univerziteta kako bi se poboljsao kvalitet obrazovanja u Srbiji nakon pandemije.

Nove Boje Babušnice

Cilj projekta je da inspiriše mlade ljude da ostanu u svom rodnom gradu čineći ga privlačnijim i dajući prostor mladim umetnicima iz opštine. Osnovci i srednjoškolci će učestvovati u umetničkim radionicama gde će izrađivati crteže, a na kraju projekta biće odabrana 3 najbolja crteža i oslikana kao murali u odabranim mestima u njihovom rodnom gradu, opštini Babušnica. Radionice vodi diplomirani renomirani umetnik Eško Kurtić iz Niša koji je ekspert iz ove oblasti a učenici imaju priliku da nau;e tehniku crtanja murala i da njihovi crteži ulepšaju njihovu okolinu. Nakon izrađenih murala biće održan i kulturno-umetnički događaj na kojem će ovi murali biti predstavljeni širem stanovništvu. Projekat finansira UNDP- United Nations Development Programme.

CAST- “CApacity building for success – foSTering youth professional realization and employability”

Projekat je imao za cilj smanjenje jaza između ponude i potražnje na tržištu rada jačanjem kapaciteta mladih ljudi u oblasti znanja i veština neophodnih za uspešan razvoj njihove buduće karijere. Održane su studentske razmene u Sofiji i Pirotu u okviru kojih su sprovede radionice na temu pripreme za izlazak na tržište na rada i preduzetništva. Mladi iz 8 partnerskih država su imali prilike da čuju predavanja eksperata i na interaktvian način se pripreme za potrebe tržišta rada. Vodeći partner na projektu je Fondacija za promovisanje nauke „PRONA“ iz Crne gore, dok su ostali partneri: ZENTYR ZA IZSLEDVANE I ANALISI (Bulgarska), Udruženje građana Osveženje (Srbija), Pro Global Science Association (Rumunija), DRUSTVO ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ (DIR) (Bosna I Hercegovina), QENDRA PER PROMOVIMIN E KONKURRUESHMERISE (Albanija), GAUSS INSTITUTE – FOUNDATION FOR NEW TECHNOLOGIES, INNOVATIONS (Severna Makedonija), FORTES Impresa Sociale Srl (Italija).

Dobar posao za dobar život

Cilj projekta je da se ugroženim grupama pomogne da povećaju svoje kapacitete za zapošljavanje, te da im olakša ulazak na tržište rada i pronalaženje pristojnog posla. Kroz set edukativnih radionica o aktivnom traženju posla i izlasku na tržište rada, kao i ekonomskim osnažavinjem kroz plaćene obuke na radnom mestu, učesnicima prjekta pružena je šansa za bolje pozicioniranje na tržište rada. Ovaj projekat je sproveden kao deo su šireg projekta „Inkluzija roma i drugih marginalizovanih grupa

YouthCap- „Employing Innovative tools for raising YOUTH organizations’ CAPacity and youth career development.”

YouthCap je imao za cilj uspostavljanje uspešnih modela saradnje između omladinskih organizacija, institucija, kompanija i drugih aktera u cilju podrške zapošljivosti mladih kroz razvoj njihovih veština. Projekat je podržao profesionalni razvoj mladih ljudi kroz upravljanje karijerom i izgradnju kapaciteta novih sektorskih znanja i veština.Vodeći partner na projektu je organizacija ZENTYR ZA IZSLEDVANE I ANALISI Bulgaria, dok su partneri na projektu: Udruzenje gradjana Osvezenje Serbia, Pro Global Science Association Romania, ITU Mezunlari Dernegi Turkey, a vrednost projekta je 79590.00 EUR. E-platforma za razvoj karijere mladih kao i Vodič za zapošljavanje koji će biti razvijeni na projektu dobro su osmišljeni put od škole do posla koji će pomoći omladinskim organizacijama da poboljšaju svoje performanse i mladima da se profesionalno ostvare. Na projektu ćemo izraditi obimne studije i analize o  preprekama za zapošljavanje mladih i ostvarivanje prioriteta evropske politike u ovoj oblasti. Dinamična mreža partnera i zainteresovanih strana  iz  visokog obrazovanja, javne uprave, privatnog  i civilnog sektora garantuju sinergiju strukturalnih elemenata za realizaciju projekta.

Hackaton

Hackaton je deo šireg projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa, koji finansijski podržava GIZ, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju. Ovaj projekat je sproveden u cilju poboljšanja života mladih u Pirotu i Kragujevcu a sprovedeno je u vidu takmicenja mladih ljudi koji imaju ideje za poboljsanje svoje lokalne zajednice. Učesnici su podeljeni u 4 grupe a nakon radionica na kojima su učili kako da predstave svoju ideju i dobiju podršku grada u tome, osmišljene su 4 ideje koje rešavaju probleme u lokalnoj zajednici koje su mladi prepoznali kao važne. Na kraju projekta održano je i takmičenje na kojem je stručni žiri odabrao jednu ideju koja je dobila finansijsku i tehničku podršku za sprovođenje i koja će najviše doprineti životu mladih u Pirotu.

Naša Zemlja

Projekat je imao za cilj da podrži i popularizuje poljoprivredu među mladima u opštini Dimitrovgrad. Učesnici su edukovani o poljoprivrednim procesima, a potom im je podeljeno 10 kompleta sadnica različitog voća. Nakon toga, tim iskusnih poljoprivrednika im je pomogao u pripremi zemlje, sadnji i brizi o sadnicama. Učesnici su imali podršku tokom čitavog procesa sadnje voća i na taj način je ovim projektom napravljen poljoprivredni kapacitet u opštini Dimitrovgrad, a to su upravo ovi mladi ljudi koji sada poseduju znanja i veštine da se bave poljoprivredom i time doprinesu razvoju svog rodnog kraja i kreiraju svoj karijerni put. će se sprovoditi u saradnji sa Organizacijom prijatelji dece iz Dimitrovgrada.

Youth initiative for the protection of European rain forest

U okviru projekta „Youth initiative for the protection of european rain forest“, koji sprovodi neformalna grupa Sentinel iz Bugarske u partnestvu sa UG Osveženje iz Pirota, grupa od 9 učenika pirotske Gimnazije u pratnji profesorke u periodu od 19. do 26. juna 2021 učestvovala je na razmeni mladih „NATURALIS“ u bugarskom gradu Koprivštica. Projekat je sproveden u okviru Erasmus + programa a tokom razmene, učesnici su povećali svoju ekološku kulturu i empatiju u skladu sa trenutnim trendovima u oblasti zaštite životne sredine i razmene zelenih praksi u Evropi. Naši učesnici su saznali više o tome kako održivo komunicirati sa okolinom, kako je razumeti i zaštititi. Upoznali su se sa kulturom i običajima svojih vršnjaka iz Rumunije, Srbije i Bugarske. Mladi su učestvovali u različitim tematskim radionicama na kojima su učili tradicionalne bugarske zanate i savremene tehnike ukrašavanja. Organizovano je nekoliko eko pešačenja tokom kojih su učesnici imali priliku za direktan kontakt sa prirodom. Svakog dana razmene obezbeđene su različite vrste neformalnih aktivnosti, igre, fizičke aktivnosti i raznovrstan kulturni program. U organizaciji koordinatora – udruženja Multi Etno Forum, gradska igra pružila je priliku mladim učesnicima da upoznaju istoriju, kulturu i način života grada domaćina – Koprivštice.

ŽIVOT JE VOŽNJA- VOZI PAŽLJIVO!

Projekat „Život je vožnja- vozi pažljivo“ je realizovan u periodu od avgusta 2017. do januara 2018. godine a finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta. Ukupna vrednost projekta je 524.700,00 dinara.

Rezultati projekta:
1. Održano deset treninga u srednjim školama u Pirotu o bezbednom ponašanju u saobraćaju.
2. Osmišljena i realizovana regionalna info kampanja u Pirotskom okrugu u cilju povećanja opšte bezbednosti mladih u saobraćaju

PREDUZETNIŠTVO – BUDUĆNOST MLADIH

Projekat „Preduzetništvo–budućnost mladih“ je realizovan u periodu od septembra 2014. do januara 2015. godine a finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta. Ukupna vrednost projekta je 721 000,00 dinara.
Rezultati projekta:
1.Pripremljen i odštampan praktikum o omladinskom preduzetništvu,
2.Realizovan set od 5 obuka o omladinskom preduzetništvu,
3.Snimljena TV emisija o omladinskom preduzetništvu u formi obrazovnog programa i emitovana na regionalnoj televiziji

MLADI U PRVOM PLANU

Projekat „Mladi u prvom planu“ je realizovan u periodu od juna 2013. do januara 2014. godine a finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta. Ukupna vrednost projekta je 1.299.330,00 dinara.
Rezultati projekta:
1.Realizovani javni događaji u tri opštine povodom dana mladih 
2.Unapređeni uslovi za rekreaciju u tri opštine u smislu obeležavanja terena i poboljšavanja sportskog mobiliara 
3.Očišćene dve deponije u pirotskom okrugu 
4.Sproveden konkurs za najbolju fotogrfiju 
5.Promovisani mladi stvaraoci u OKC Pirot, Babušnici i Dimitrovgradu
6.Održani treninzi iz umetnosti u Pirotu, Babušnici i Dimitrovgradu,
7.Realizovan mini zimski bioskop,
8.Održana radionica kreativnog pisanja i dj radionica,
9.Promovisani autorski izvođači i izvođači iz regiona u muzičkom stvaralaštvu, 
10.Održana izložba fotografija povodom dana mladih u tri opštine.

KULTURA ZAUVEK

Projekat „Kultura zauvek“ je realizovan u periodu od maja do septembra 2012. godine a finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Ukupna vrednost projekta je 913.000,00 dinara. 
Rezultati projekta:
1. Osnovan, opremljen i stavljen u funkciju Omladinski kulturni centar u Pirotu
2. Usvojen, realizovan, sproveden i promovisan kulturni program za mlade u Omladinskom kulturnom centru.
3. Realizovan i promovisan peti po redu međunarodni festival autorskog stvaralaštva mladih „Osveženje fest“.
4. Mladi osnaženi i podstaknuti na dalji rad u oblasti kulture i umetnosti (njih 40)
5. Javnost upoznata sa radom mladih pirotskih umetnika kroz prezentovanje na medijima, Osveženje festu i kroz programe Omladinskog kulturnog centra

CENTRIRANJE

Projekat “Centriranje” je realizovan u period od novembra 2012. do aprila 2013. godine a finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta republike Srbije. Ukupna vrednost projekta je 496.263,00 rsd
Rezultati projekta:
1.Mladima predstavljeni njihovi vršnjaci, muzički izvođači iz drugih gradova- predstavljeno njihovo autorsko stvaralaštvo

  1. 40 Mladih obučeno za panoramsko fotografisanje kroz 2 radionice fotografije
  2. 10 mladih obučeno za audio produkciju scenskih događaja
  3. 60 mladih usvojilo osnove recitatorstva
  4. Omladinski kulturni centar i njegov program predstavljeni širem auditorijumu

ODLUKA ZA BUDUĆNOST

Projekat “Odluka za budućnost” je realizovan u period od septembra 2011. do januara 2012. godine a finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Ukupna vrednost projekta je 400.370,00 dinara
Rezultati projekta:
1.Izdat Informator o perspektivama diplomaca u Srbiji
2.Informator prezentovan u svim srednjim školama
3.Održane radionice na teme pisanje projekata i razgovor sa poslodavcima
4.Projekat prezentovan javnosti kroz medijsku kampanju

ZNAM DA POSTOJIM

Projekat “Znam da postojim” realizovan je tokom 2011-te godine a finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Opštine Pirot. Ukupna vrednost projekta je 186.946,50 dinara
Rezultati projekta:

  1. Održane  radionice za 20 mladih, uzrasta 18-25 godina na temu slobode i prava građana
  2. Organizovane tri jednočasovne posete organima lokalne samouprave za 20 mladih
  3. Sprovedena promocija- info kampanja u okviru koje je izrađena i podeljena edukativna brošura vezana za poznavanje prava i aktivizma mladih
  4. Izrađen i podeljen promo materijal (majce) sa porukom aktivizma mladih u društvu5.Održan javni čas za sve  učesnike u projektu i medije

DOBRO DELO

Dobro delo – Udruženje građana „Osveženje“ zajedno sa Facebook grupom „Mame Piroćanke“ pokrenulo je kampanju „Dobro delo“, sa ciljem da se na lokalnom nivou promovise filantropija, povezivanjem svih aktera iz javnog, civilnog i privatnog sektora, koji učestvuju ili su voljni da učestvuju u akcijama davanja. Kampanju “Dobro delo” Udruženje građana “Osveženje” realizuje u okviru konkursa Slavimo filantropiju, koji podržava Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana I Vlade Divac u sklopu Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID. Koaliciju za dobročinstvo dodatno čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.