REALIZOVANI PROJEKTI

Future Ready: Каријерно усмеравање и развој дигиталних вештина за младе

Пројекат има циљ да незапосленим младима повећа компетенције, а тиме допринесе повећању њихове запошљивости тј. њиховом социјалном и економском оснаживању, тако што ће пружити свеобухватан сет услуга који ће бити подељен у две области:


1.Каријерно вођење и саветовање у циљу оснаживања за стицање вештина управљања каријером, како би се боље позиционирали на тржиште рада (ЦВ, мотивационо писмо, припрема за интервју) са проценом компетенција у циљу бољег усмеравања. Поред индивидуалних сесија, планиран је радионичарски рад, који ће се састојати од 6 радионица. овај вид подршке и едукације биће доступан за 60 младих особа.
2.Стицање компетенција и повећање запошљивости у области дигиталних занимања (основе програмирања, основе графичког дизајна, lead generation agent), три обуке од по 12 часова, где ће бити укључено 30 младих.

Пројекат спроводи Удружење грађана Освежење, а финансира Министарство туризма и омладине Републике Србије.

Inkluzivna podrška za pristojan posao

Osnovni cilj projekta je da doprinese lakšem uključivanju na tržište rada najosetljivijih društvenih grupa, kroz unapređenje infrastrukturnih kapaciteta i postojećeg modela podrške.

Projektom će biti obuhvaćeno 60 korisnika i korisnica, a aktivnosti će biti usmerene ka uspostavljanju sistema karijerne podrške i osnivanju i operacionalizaciji socijalnog preduzeća, gde će biti organizovane obuke na radnom mestu za 10 korisnika i korisnica projekta.

Znanjem do posla

Program „Znanjem do posla“ je osmogodišnji partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije – osmišljen da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih. E2E okuplja ključne aktere koji se bave zapošljavanjem mladih, Vladu Srbije, privatni sektor i civilno društvo i promoviše njihovu saradnju za bolje pozicioniranje mladih na tržištu rada. Cilj je da se postigne bolja usklađenost potražnje i ponude za poslom kroz modernizaciju politika zapošljavanja mladih i razvoj specifičnih kompetencija mladih, koji ce postati kvalifikovana radna snaga koja je potrebna privatnom sektoru kroz promociju učenja na radnom mestu. Projekat se sprovodi u 8 pilot gradova u Srbiji a zasnovan je na švajcarskom modelu upravljavanja tržištem rada koji je prilagođen uslovima u našoj zemlji. Glavni cilj projekta je sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja kao i obuka na radnom mestu. Vise od 4000 korisnika je dobilo neku od usluga koje su predviđene projektom a procenat zapošljivosti nakon obuka na radnom mestu je 77%.

Robotics Curriculum Development

Robotics Curriculum Development

U oktobarskom konkursnom roku Fondacije Tempus 2022. godine, Tehnička škola dobila je grant za sprovođenje Erazmus projekta malih partnerstava pod nazivom „Robotics Curriculum Development“. Cilj projekta je izrada novog nastavnog kurikuluma iz robotike, sa pratećim nastavnim materijalom. Partneri Tehničke škole na projektu su naše Udruzenje Osvezenje i Scuola di Robotica iz Đenove. Udruženje „Osveženje“ će izraditi detaljnu analizu potreba tržišta rada na osnovu čijih rezultata će biti izrađen novi nastavni plan i program. Tehnička škola će u okviru projekta organizovati osnovni kurs iz robotike koji obuhvata znanja i veštine koje se već koriste u okviru redovnih vežbi iz mehatronike, dok će Škola Robotike organizovati napredni kurs iz robotike u Italiji na najmodernijim robotskim KUKA stanicama. Ovakav unapređeni kurs, zasnovan na potrebama tržišta rada će biti korišćen ravnopravno od strane svih partnera na projektu i značajno unaprediti nastavu iz robotike u Tehničkoj školi. Vrednost projekta je 60000 evra.

Academic partnership for health improvement of youth with  health disorders and special needs  

UNI HEALTH

The main activity of UNI HEALTH shall be to direct the promotion and populisation of healthy lifestyles, social adaptation, psychological support, the development of physical qualities and increasing of health’ level of young people with special needs and other health problems aged 17-25 years old through training sessions. We shall give them knowledge about sport lifestyle, training them physically, psihological and mentally. The solution to the above issue may be the involvement of young people with special needs and other health problems aged 17-25 years in the sport, through special classes in the sports section. We will organise the training sessions for young people with special needs and other health problems aged 17-  25 years in the form of sport sessions for 20-25 persons. It is desirable to conduct the process of each training during 60-80 minutes, because their level of health is requiring dosage of physical activity, and this period is the best way for dosing of load. The project has duration of 36 months. It starts on1/9/2023 and ends on31/8/2026.