Projekti u toku

Znanjem do posla

Program „Znanjem do posla“ je osmogodišnji partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije – osmišljen da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih. E2E okuplja ključne aktere koji se bave zapošljavanjem mladih, Vladu Srbije, privatni sektor i civilno društvo i promoviše njihovu saradnju za bolje pozicioniranje mladih na tržištu rada. Cilj je da se postigne bolja usklađenost potražnje i ponude za poslom kroz modernizaciju politika zapošljavanja mladih i razvoj specifičnih kompetencija mladih, koji ce postati kvalifikovana radna snaga koja je potrebna privatnom sektoru kroz promociju učenja na radnom mestu. Projekat se sprovodi u 8 pilot gradova u Srbiji a zasnovan je na švajcarskom modelu upravljavanja tržištem rada koji je prilagođen uslovima u našoj zemlji. Glavni cilj projekta je sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja kao i obuka na radnom mestu. Vise od 4000 korisnika je dobilo neku od usluga koje su predviđene projektom a procenat zapošljivosti nakon obuka na radnom mestu je 77%.

Nove Boje Babušnice

Cilj projekta je da inspiriše mlade ljude da ostanu u svom rodnom gradu čineći ga privlačnijim i dajući prostor mladim umetnicima iz opštine. Osnovci i srednjoškolci će učestvovati u umetničkim radionicama gde će izrađivati crteže, a na kraju projekta biće odabrana 3 najbolja crteža i oslikana kao murali u odabranim mestima u njihovom rodnom gradu, opštini Babušnica. Radionice vodi diplomirani renomirani umetnik Eško Kurtić iz Niša koji je ekspert iz ove oblasti a učenici imaju priliku da nau;e tehniku crtanja murala i da njihovi crteži ulepšaju njihovu okolinu. Nakon izrađenih murala biće održan i kulturno-umetnički događaj na kojem će ovi murali biti predstavljeni širem stanovništvu. Projekat finansira UNDP- United Nations Development Programme.

Pružimo ruku teže zapošljivim licima

Projekat “Pružimo ruku teže zapošljivim licima” sprovodi se u okviru projekta “Podrška Ministarstvu za rad”, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pilotiranju inovativnih rešenja za zapošljavanje. Tehničku i finansijsku podršku sprovođenju ovog projekta pruža globalni program Migracije za razvoj III koji u Srbiji sprovodi “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH” u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat je namenjen nezapošljenim licima iz teže zapošljibih kategorija u cilju podizanja njihovih kompetencija radi lakšeg uključivanja na tržište rada, unapređenja njihove zaošljivosti i ekonomskog osnaživanja. Pedeset lica je dobilo podršku u vidu karijernog savetovanja, radionica pisanja cv-ja i motivacionog pisma kao i dugoročno planiranje karijere, a petnaest lica će biti uključeno u plaćene obuke na radnom mestu.

Tacoheq-Tackling COVID-19 – Challenges Aiming at Bettering the Higher Education Quality

Projekat je usmeren na pronalaženje novog pristupa profesora sa visokoobrazovnih institucija studentima, predavanjima i metodama rada, kao i evaluaciji studenata. U ovom kontekstu započet je dvadesetdvomesečni projekat sa ciljem osnaživanja univerziteta u Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji i Turskoj, sklapanjem strateških partnerstava, kako bi se prevazišle poteškoće izazvane pandemijom virusa kovid 19. Projekat je identifikovao glavne poteškoće sa kojima su se učesnici (studenti, praktikanti i administracija), sa pomenutih univerziteta, suočili u protekloj godini. Poteškoće će biti detaljno analizirane i biće napravljene preporuke za njihovo prevazilaženje. Pomenuta metodologija biće predstavljena profesorima sa srpskih univerziteta kako bi se poboljsao kvalitet obrazovanja u Srbiji nakon pandemije.

Robotics Curriculum Development

U oktobarskom konkursnom roku Fondacije Tempus 2022. godine, Tehnička škola dobila je grant za sprovođenje Erazmus projekta malih partnerstava pod nazivom „Robotics Curriculum Development“. Cilj projekta je izrada novog nastavnog kurikuluma iz robotike, sa pratećim nastavnim materijalom. Partneri Tehničke škole na projektu su naše Udruzenje Osvezenje i Scuola di Robotica iz Đenove. Udruženje „Osveženje“ će izraditi detaljnu analizu potreba tržišta rada na osnovu čijih rezultata će biti izrađen novi nastavni plan i program. Tehnička škola će u okviru projekta organizovati osnovni kurs iz robotike koji obuhvata znanja i veštine koje se već koriste u okviru redovnih vežbi iz mehatronike, dok će Škola Robotike organizovati napredni kurs iz robotike u Italiji na najmodernijim robotskim KUKA stanicama. Ovakav unapređeni kurs, zasnovan na potrebama tržišta rada će biti korišćen ravnopravno od strane svih partnera na projektu i značajno unaprediti nastavu iz robotike u Tehničkoj školi. Vrednost projekta je 60000 evra.